BULATS (การแนะนำ) ฟรีตัวอย่างข้อสอบและวีดีโอสาธิต BULATS ข้อสอบที่ไม่เหมือนใคร
ข้อสอบทักษะการพูดและการเขียนของBULATS ผลสอบที่น่าเชื่อถือ คำถามที่พบบ่อยของ BULATS
 
 

 

 

 

ไม่ว่าท่านกำลังมองหาพนักงานในตำแหน่งใดก็ตาม หรือ กำลังวางแผนเลื่อนตำแหน่งพนักงานที่โดดเด่น แม้

กระทั่งกำลังมองหาโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร ท่านจำเป็นต้องทราบว่าพนักงานเหล่านั้นมีความสามารถด้านภาษาที่ได้มาตรฐานหรือไม่

BULATS Test มีวิธีการทดสอบที่มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วในการประเมินทักษะทางภาษาของพนักงานในองค์กรของท่าน.

BULATS Test มีข้อสอบ 3 หัวข้อที่จะครอบคลุมความสามารถทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ:

1. ข้อสอบในส่วนของการอ่านและการฟัง 2. ข้อสอบในส่วนของการพูด 3. ข้อสอบในส่วนของการเขียน

BULATS Test เป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ (Adaptive test) ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้สอบอย่างถูกต้อง และ แม่นยำ และมีคำถามมากกว่า 10,000 ข้อ โดยระบบจะทำการสุ่มเลือกข้อสอบที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้สอบประมาณ45-55 ข้อใช้เวลาประมาณ 90 นาที

การสอบกับคอมพิวเตอร์อัจฉริยะนี้เป็นการสอบในส่วนของการอ่านและการฟัง

นอกจากนี้ BULATS ยังมีการสอบในส่วนของการพูดและการเขียนอีกด้วย เพื่อเป็นการประเมินความสามารถด้านภาษาของพนักงานในองค์กร ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำธุรกิจในปัจจุบัน

ระดับคะแนนของ CEFR

ผลคะแนนที่ได้จากการสอบสามารถเทียงเคียงได้กับตารางคะแนนของ CEFR (ตารางอ้างอิงถึงระดับภาษาของสหภาพยุโรป) ซึ่งได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานของคะแนนไปทั่วโลก คุณสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

BULATS Test มีความสะดวก ยืดหยุ่น และให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

 
ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

                  
 

ข้อสอบของ BULATS ได้ถูกพัฒนาและออกแบบโดยมหาวิทยาลัย Cambridge ESOL ประเทศอังกฤษ ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมข้อสอบด้านภาษาในภูมิภาคยุโรป หรือที่เรียกกันว่า ALTE.

การทำงานของ ALTE เป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทุกภาษาทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตามก็สามารถทำการทดสอบได้

BULATS Test ได้กลายมาเป็นผู้นำที่ได้มาตรฐานในอุตสาหกรรมด้านการสอบ และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการทดสอบ ความสามารถด้านภาษา ของพนักงานในองค์กรต่างๆ ทั่วโลก

BULATS Test ในประเทศไทย

Vantage ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจัดการสอบแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เราบริการด้านสถานที่จัดสอบให้กับผู้ที่ต้องการยื่นคำขอวีซ่าติดตาม หรือวีซ่าถาวรในสหราชอาณาจักร รวมทั้งผู้ที่ต้องการไปทำงานหรือศึกษาต่อยังต่างประเทศ และประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษธุรกิจของพนักงานในองค์กรต่างๆ

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับประเภทของข้อสอบได้โดยการดาวน์โหลดข้อมูล จากคู่มือการสมัครได้ที่ข้างล่างนี้ค่ะ หรือเข้าไปทดลองทำข้อสอบได้ที่
ตัวอย่างข้อสอบออนไลน์ฟรี.

คนของท่านสามารถสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้หรือไม่?

 

เข้าเยี่ยมชม Facebook และหน้า Google+ ของเราเพื่อดูข้อมูลข่าวสาร

 

     

 

 
คู่มือผู้สมัครสอบ Download
BULATS Brochure Download
 
 
© Copyright 2010 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus