ความหมายของ CEFR ข้อสอบภาษาอังกฤษ (YLE) องค์ประกอบของข้อสอบ YLE
ข้อสอบภาษาอังกฤษ (KET) ข้อสอบภาษาอังกฤษ (PET) ความคิดเห็นของทางโรงเรียน
 

ความหมายของ CEFR

CEFR คือตารางภาษา 6 ระดับ เป็นระบบง่ายๆ ที่ใช้ในการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

ข้อสอบทุกชนิดของ Cambridge ESOL มีความสอดคล้องกับมาตรฐานทางภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่นเดียวกับ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งมีบทบาทสำคัญทางด้านภาษา และ นโยบายด้านการศึกษาทั่วโลก


6 ระดับภาษาในตาราง CEFR

ระดับเริ่มต้นคือ A1 เลื่อนไปสู่ระดับ พื้นฐานที่ A2 ถึงระดับปานกลางที่ B1 และ B2 สำหรับระดับ C1 เป็นระดับภาษาอังกฤษขั้นสูง ส่วน C2 เป็นระดับที่สูงที่สุด ซึ่งความสามารถเทียบเท่ากับเจ้าของภาษาเลยทีเดียว 

 

อะไรคือสิ่งที่คนคนหนึ่งสามารถทำได้ในแต่ละระดับภาษา?

สมาคมการทดสอบภาษาในยุโรป (ALTE) ได้ทำการพัฒนา "ตารางความสามารถด้านภาษา" อย่างครอบคลุมเพื่อที่จะอธิบายว่าอะไรบ้างที่ผู้ใช้ภาษาควรจะต้องมีความสามารถในการใช้งานได้ตามที่ระดับภาษาได้กำหนดไว้ ซึ่งคุณสามารถทำการดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างของหน้านี้

จะต้องเรียนภาษามากเท่าไหร่ถึงจะสอบได้คะแนนในแต่ละระดับ?

เวนเทจมักจะถูกถามเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงที่จำเป็นในการเรียนภาษาเพื่อได้คะแนนในแต่ละระดับของ CEFR ซึ่งมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะตอบยาก จำนวนชั่วโมงที่จำเป็นนั้นมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความตั้งใจจริงในการเรียนรู้ของคนคนหนึ่ง ความชอบ และ อายุของแต่ละบุคคล ไปจนถึง จำนวนชั่วโมงเรียน/ปัจจัยภายนอกอื่นๆ

ตัวเลขในตารางด้านล่างสามารถชี้ให้เห็นแนวทางอย่างคร่าวๆได้ ซึ่งกราฟได้แสดงให้เห็นว่านักเรียนจะต้องเริ่มจากระดับเริ่มต้นที่  A1 อย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่อยู่ในระดับ Beginner ที่ต้องการสอบได้ในระดับ B2 จะต้องเรียนประมาณ 500-600 ชั่วโมง ถ้าเรียนอย่างน้อย 3 ครั้งต่ออาทิตย์ ครั้งละ 2 ชั่วโมง (เทียบเท่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) จะใช้เวลาประมาณ 1.6 – 1.9 ปี ในการเลื่อนไปสู่ระดับ Intermediate หรือ ระดับปานกลาง

 ระดับภาษา CEFR

จำนวนชั่วโมงเรียนที่จำเป็น

  C2

                             ประมาณ 1,000 – 1,200

  C1

ประมาณ 700 – 800

  B2

ประมาณ 500  600

  B1

ประมาณ 350 – 400

  A2

ประมาณ 180 – 200

 

 

 

 

 
Measuring Language Proficiency(Thai) Download
 
 
 
© Copyright 2010 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus