Introduction to LEI
How students use LEI
How HR & teachers use LEI
 
Longman English Interactive คือโปรแกรมการเรียนที่ใช้สื่อวิดีโอในการสอนและเป็นโปรแกรมที่รวบรวมทุกทักษะในการนำเสนอการสอน และการฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์ให้ถูกหลัก วิธีในการออกเสียงที่ถูกต้อง คำศัพท์ต่างๆ ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน

Longman English Interactive คือโปรแกรมการเรียนที่ใช้สื่อวิดีโอในการสอนและเป็นโปรแกรมที่รวบรวมทุกทักษะในการนำเสนอการสอน และการฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์ให้ถูกหลัก วิธีในการออกเสียงที่ถูกต้อง คำศัพท์ต่างๆ ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ไม่ว่าใครก็สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลา!
 
ไม่ว่าใครก็สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลา!

• เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา – พนักงานของท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ทุกเมื่อจากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง มีความยืดหยุ่น และสะดวกแก่ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง
• ใช้งานง่าย – การค้นหาหัวข้อต่างๆทำได้ง่ายและมีการอธิบายชัดเจน
• วิดีโอประกอบการเรียนพร้อมกับตัวอักษรที่สะดุดตานำเสนอด้วยภาษาที่ใช้จริงในโลกธุรกิจพร้อมทั้งเนื้อหาที่ทันสมัย
• การประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่องช่วยให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความก้าวหน้า ในการเรียนของผู้เรียนแต่ละบุคคล
• ผู้เรียนจะทราบผลทันที จากการทำแบบฝึกหัดในแต่ละครั้ง ทำให้ทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียนในขณะนั้น
• การอธิบายไวยากรณ์ด้วยภาพเคลื่อนไหวสามารถทำให้พนักงานเข้าใจ วิธีการใช้ไวยากรณ์ได้เป็นอย่างดี
• นอกจากท่านจะได้เรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และใช้ไวยกรณ์ได้อย่างถูกต้องแล้ว ท่านยังจะได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่แตกต่างในโลกธุรกิจไร้พรมแดนอีกด้วย
 
หลักสูตรมีดังนี้

• นักเรียนจะได้พัฒนาการใช้ไวยากรณ์ให้ถูกหลัก วิธีในการออกเสียงที่ถูกต้อง คำศัพท์ต่างๆ ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน
• การจำลองเหตุการณ์ผ่านวิดีโอที่สมจริง สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงานในชีวิตประจำวัน และนำไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง
• ระบบจะทำการจับโทนเสียงสูงต่ำ ในขณะที่ท่านทำการออกเสียง โดยมีภาพเคลื่อนไหวประกอบ ทำให้ท่านสามารถพัฒนาการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้งานได้จริงในโลกธุรกิจ
• โปรแกรมการฝึกการเขียนทางออนไลน์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกเขียนได้หลายรูปแบบ โดยจะได้รับข้อเสนอแนะ และวิธีการเขียนที่ถูกหลักไวยกรณ์จากอาจารย์ทางออนไลน์อีกด้วย
• ผู้เรียนจะทราบผลทันที จากการทำแบบฝึกหัดในแต่ละครั้ง ทำให้ทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียนในขณะนั้น
• การนำเสนอภาพเคลื่อนไหวเชิงไวยกรณ์จะช่วยทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักในการใช้ไวยกรณ์ในสถานการณ์ต่างๆ นั้นได้อย่างท่องแท้
• นอกจากท่านจะได้เรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และใช้ไวยกรณ์ได้อย่างถูกต้องแล้ว ท่านยังจะได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่แตกต่างในโลกธุรกิจไร้พรมแดนอีกด้วย
• ภาษาอังกฤษแบ่งเป็นหลาย ระดับซึ่งในแต่ละระดับใช้เวลาในการเรียนมากกว่า 100 ชั่วโมง และสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบอังกฤษ และอเมริกัน
• คู่มือการเรียนการสอนทางออนไลน์ 4 Levels (Beginner to High Intermediate)
 
Longman English Interactive มีการสอนแบบครอบคลุมทั้งสี่ระดับ โดยโปรแกรมการสอนแต่ละระดับใช้เวลามากกว่า 100 ชั่วโมง ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตและผลของการเรียนรู้ในแต่ละระดับได้ที่นี่ สื่อการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูง-การเรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการ (LMS)

นอกจากจะมีเนื้อหาที่เข้มข้นและแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบเฉพาะบุคคลแล้ว การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ Longman English Interactive ให้ชุดเครื่องมือการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ท่านสามารถบริหารจัดการกับเนื้อหาบทเรียนและฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังสามารถติดตามความก้าวหน้าของพนักงานที่เข้าเรียนได้อีกด้วย
 
การบริหารชั้นเรียน• ท่านสามารถเลือกบทเรียนที่ต้องการและเหมาะสมให้กับพนักงานของท่าน และจัดลำดับบทเรียนที่ใช้ในการเรียน
• ท่านสามารถกำหนดเกณฑ์ในการผ่านหลักสูตรโดยเลือกคะแนนที่ท่านต้องการสำหรับหลักสูตรต่างๆ
• ท่านจะได้รับรายงานผลการเรียน และพัฒนาการของพนักงาน รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่พนักงานมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำการระบุตัวพนักงานที่อาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมมายังท่านด้วย
 
การประเมินผล• ผู้เรียนแต่ละคนจะทราบผลทันทีหลักจากทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
• หน่วยทดสอบวัดระดับภาษาจะทำการประเมินผลในการเรียนอย่างต่อเนื่อง
• ผู้เรียนสามารถติดตามคะแนน และผลการเรียนของตนเองได้ที่ Gradebook(สมุดพก)
 
การติดตามผล• เมื่อเข้าสู่ระบบ ท่านจะทราบความคืบหน้าของชั้นเรียนทันที
• ท่านสามารถเข้าไปที่รายงานความคืบหน้าของชั้นเรียนเพื่อดูรายละเอียด และผลการเรียนต่างๆของพนักงาน:
- ท่านจะทราบความก้าวหน้าของผลการเรียน และผลสอบของพนักงานแต่ละคน
- สามารถทราบถึงความตั้งใจ และเวลาในการเข้าเรียนแต่ละครั้งของพนักงานแต่ละคน(เวลาที่ใช้ในการทำแบบฝึกหัด)
 


• และท่านจะได้รับรายงานภาพรวมความก้าวหน้าของผู้เรียน พร้อมกับกราฟแสดงผลการเรียนที่อ่านได้ง่าย ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละบุคคล
 
Take a test Drive ทดลองเรียน
เมื่อได้เห็นถึงจะเกิดความเชื่อ วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เห็นว่า Longman English Interactive จะสามารถพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของพนักงานในองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สามารถเพิ่มผลกำไรให้องค์กรของท่านได้อย่างไรนั้นคือ เข้าเยี่ยมชมได้ที่ข้างล่างนี้ค่ะ

ทางเราได้จำลองรูปแบบการเรียนรู้แบบ Interactive ไว้ ที่นี่
 
 
แนะนำโปรแกรม eLearning แบบออนไลน์อย่างสมบูรณ์:
 
     
นอกจากนี้ Pearson Longman ยังมี eLearning 3 ระดับ ที่ใช้ ซีดีในการเรียนเป็นหลัก:
     
 
 
© Copyright 2011 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus