บริษัท เวนเทจ สยาม จำกัด เป็นศูนย์จัดสอบภาษาอังกฤษในประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ ให้บริการข้อสอบทุกประเภท ทั้งในส่วนของลูกค้าองค์กร และ สถานศึกษาทั่วไป อทิเช่น BULATS Test (ข้อสอบภาษาอังกฤษธุรกิจ) , Key English Test (KET) และ Young Leaners Exams (YLE) ข้อสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทของ เคมบริดจ์ เป็นข้อสอบที่ได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพ และ ความน่าเชื่อถือ ดังนั้น จึงได้รับการยอมรับไปทั้งโลก

บริษัท เวนเทจ ยังให้บริการครบวงจรด้านภาษาอังกฤษแก่ลูกค้าองค์กรของเรา ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบระดับภาษา การออกแบบหลักสูตร และ การจัดอบรมให้กับพนักงาน ในที่ทำงาน เช่น หลักสูตร Workshops, Blended Learning, Classroom Learning หรือ โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งที่บ้าน และ ที่ทำงาน ทำให้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ และ ประสบความสำเร็จ จากการให้คำปรึกษาด้านหลักสูตรที่เหมาะสมของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านประเมินระดับภาษา และ การออกแบบหลักสูตรที่ตรงกับผู้เรียน รวมทั้งการบริการที่ดี และ เอาใจใส่ตลอดทั้งโครงการ

นอกจากนี้ บริษัท เวนเทจ ได้นำเข้า หลักสูตร “Picaro” โปรแกรมที่เราภูมิใจ และ ขอแนะนำระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบผสมผสานผ่านการเล่นเกมออนไลน์สำหรับเด็กเล็ก ออกแบบโดย Cambridge University, Kaplan International Colleges และ Fox baby TV ในปัจจุบัน โปรแกรม Picaro สอนให้เด็กเล็กทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง 5-9 ขวบ เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษในแบบที่พวกเขาชื่นชอบ และ ได้ความรู้ด้านภาษาตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล


 
 
 
   
 
   
 
   
   
 
   
 
   
   
 
   
 
© Copyright 2011 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus