มาทำความรู้จักกับ Picaro กันเถอะ ความร่วมมือในการจัดทำ Picaro Picaro นวัตกรรม การเรียนการสอนชั้นยอด
องค์ประกอบของหลักสูตร Picaro เกม Picaro หนังสือเรียน และ กิจกรรมของ Picaro
 

ระบบบริหารจัดการหลักสูตรทางออนไลน์ของ Picaro จะรายงานความคืบหน้าของนักเรียน ทำให้คุณครูสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในการบันทึกคะแนนจากผลงานที่ได้ทำเสร็จแล้วในแต่ละหัวข้อของนักเรียน

 

 

คุณครูสามารถเข้าไปดู:

จำนวนดาวที่นักเรียนได้รับเป็นรางวัล
ความถูกต้องโดยรวม
ระยะเวลาที่นักเรียนใช้ในแต่ละหัวข้อ
คะแนนของความพยายามในแต่ละหัวข้อ
คะแนนความพยายามครั้งล่าสุดในแต่ละหัวข้อ

 

 

     ระบบที่สามารถควบคุมได้

ในระบบ LMS คุณครูสามารถเลือกที่จะล๊อค หรือ ไม่ล๊อคบทเรียนต่างๆได้ พิจารณาจากระดับภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียน และ ขึ้นอยู่กับหลักสูตรหลักของทางโรงเรียน หรือ หัวข้อพื้นฐานในการเรียนรู้ แม้กระทั่งหัวข้อพิเศษ ดังนั้น นักเรียนทุกคนจะได้เล่นเกมในหัวข้อเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น ช่วงเทศกาลวันแม่ คุณครูสามารถเลือกให้นักเรียนเรียนแต่หัวข้อครอบครัวเพียงอย่างเดียวก็ได้

สามารถจัดอันดับ

คุณครูสามารถดูอันดับคะแนนของเด็กนักเรียนในชั้นเรียนเพื่อนำไปเปรียบเทียบและจัดอันดับเด็กเรียนดีได้ ซึ่งการจัดอันดับนี้ช่วยให้คุณครูสามารถเทียบคะแนนเฉลี่ยของชั้นเรียนตนเองกับคุณครูท่านอื่นๆได้ การจัดอันดับคำนวณจากพื้นฐานของเด็กนักเรียนและ ความถูกต้องในการทำแบบฝึกหัดและกิจกรรมทั้งชั้นเรียน

 

แหล่งข้อมูลที่สามารถดาวโหลดได้

มีแหล่งข้อมูลมากมายที่เตรียมไว้ให้พร้อมสรรพในระบบ LMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้

 

เอกสารสนับสนุนหลักสูตร           

ในแต่ละหัวข้อจะคลอบคลุมเนื้อหา (20 หัวข้อต่อบท) โดยที่จะมีเอกสารเพิ่มเติมที่สามารถดาวโหลดได้จากระบบ LMS ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่จะช่วยส่งเสริมให้หนังสือกิจกรรมนักเรียน และ เกมออนไลน์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

 

กิจกรรมลงมือทำ

หนังสือกิจกรรมแต่ละเล่มจะมีให้นักเรียนลงมือทำด้วยกันหลายรูปแบบ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างและขยายความรู้ด้านคำศัพท์ใหม่ๆ ในหัวข้อต่างๆ คุณครูสามารถเข้าไปดูตัวอย่างได้ในระบบ LMS และ ทำการดาวโหลด สั่งพิมพ์ หรือสร้างไว้ในชั้นเรียน เพื่อนำมาใช้ประกอบการสอนได้

 

การ์ดรูปภาพ

การนำการ์ดรูปภาพประกอบมาใช้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสอนให้เด็กๆ จำคำศัพท์ใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น แต่ละบทจะมีการ์ดรูปภาพหลายชุด ซึ่งคุณครูสามารถดาวโหลด สั่งพิมพ์ และเป็นแบบเคลือบพลาสติก ซึ่งสามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

 

เพลงและวีดีโอประกอบการสอน ในแต่ละบทของ Picaro เราแต่งเนื้อเพลงอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เข้ากับหลักสูตรที่เรียนอยู่ ดังนั้นเด็กๆ จะได้ร้องเพลงอย่างสนุกสนาน และ เรียนภาษาไปพร้อมๆ กัน

 

ดูความคืบหน้าในภาพรวมในระบบ LMS

 

ดูความคืบหน้าเป็นรายบุคคลในระบบ LMS

 

หน้า Login เข้าระบบ LMS

 

 
LMS Overview Download
 
 
© Copyright 2010 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus