ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเขียนอีเมล์
หลักสูตรนี้จะสอนทักษะ และ ภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเขียน และ ตอบอีเมล์ได้อย่างคล่องแคล่ว และ มีประสิทธิภาพ
 

 

 

การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักสุตรเร่งรัดของมหาวิทยาลัย Oxford ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านการติดต่อสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น

 

เป็นหลักสูตรระยะสั้น 25 – 30 ชั่วโมง เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาของทักษะอย่างรวดเร็ว

 

 

บทที่1 : รู้จักกับอีเมล์ หน้าจอของอีเมล์ และโครงสร้างหลักของอีเมล์

บทที่2 : เป็นทางการ หรือเป็นกันเอง การเขียนอีเมล์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การใช้วลีทางการ การใช้อักษรย่อ

บทที่3 : การถามตอบ การเขียนเพื่อซักถาม หรือตอบคำถามอย่างสุภาพ

บทที่4 : การขอความร่วมมือ การเขียนถึงเพื่อนร่วมงาน การพูดคุยถึงกำหนดการและการดำเนินการ

บทที่5 : การทำข้อตกลง การใช้วลีทั่วไป การบอกเวลา และการขอโทษ

 

 
Share
 
 
© Copyright 2011 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus