มาทำความรู้จักกับ Picaro กันเถอะ ความร่วมมือในการจัดทำ Picaro Picaro นวัตกรรม การเรียนการสอนชั้นยอด
องค์ประกอบของหลักสูตร Picaro เกม Picaro หนังสือเรียน และ กิจกรรมของ Picaro
 

หนังสือเรียน และ หนังสือกิจกรรมของ Picaro เสริมสร้างและขยายการเรียนรู้จากในห้องเรียน ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม แบ่งเป็น งานที่ถูกตรวจให้คะแนนแล้วตั้งแต่ระดับเพิ่งหัดอ่าน และ ระดับที่อ่านออกเขียนได้

 

 

หนังสือกิจกรรมของนักเรียน

เนื้อหาในหนังสือกิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียนของ Picaro จะแบ่งออกเป็นแต่ละหัวข้อ ซึ่งถูกออกแบบให้เด็กๆ ฝึกฝน และ ขยายการเรียนรู้ภาษาในบทเรียน

อีกทั้งยังช่วยให้เด็กๆ ฝึกฝน และ พัฒนาทักษะอื่นๆ เช่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะด้านการเคลื่อนไหว การแบ่งปันข้อมูล และ การสื่อสารในกลุ่ม

แบบฝึกหัดในหนังสือกิจกรรมสามารถทำให้หลักสูตรของโรงเรียนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือ นำไปฝึกฝนเองที่บ้าน และ ปรับปรุงเพื่อทำให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนภาษาอังกฤษ

สำหรับเด็กนักเรียนที่ใช้ Picaro ที่บ้าน จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองร่วมกับผู้ปกครอง

กิจกรรมต่างๆ จะเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทำให้เด็กๆ เติบโต และ พัฒนา ดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าเด็กๆ จะถูกกระตุ้น และ มีส่วนร่วมตลอดการเรียนรู้

 

 

 
 
© Copyright 2010 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus