ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในที่ประชุม
หลักสูตรที่จะสอนทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการมีส่วนร่วมในที่ประชุมได้อย่างมั่นใจ
 

 


บทที่1 : เราจะประชุมกันสัปดาห์หน้าได้ไหม? การจัดการประชุม การยืนยันการประชุมและการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข

บทที่2 : เราจะเริ่มกันหรือยัง? การเปิดการประชุม การแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม

บทที่3 : จะจัดการปัญหานี้อย่างไร? การรายงานความคืบหน้า การอธิบายสาเหตุและผลกระทบ การรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น

บทที่4 : ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเห็นด้วย การขอมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

บทที่5 : ข้อตกลง  การให้เหตุผลสนับสนุน การซื้อเวลา การลงคะแนนเสียง และการสรุป

บทที่6 : วันนี้พอแค่นี้ก่อน การปิดประชุม การยืนยันการตัดสินใจและการดำเนินงาน การติดตามผล

 
Share
 
 
© Copyright 2011 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus